Asset Allocation

Noble steed Asset baserer sine investeringer på asset allocation with rebalancing.
Det betyder kort fortalt, at der reduceres og øges investeringer i forskellige aktivklasser. De primære aktivklasser er equities, fixed income og cash equivalents, som er udvidet til 6 individuelle kategorier. Alle aktivklasser performer  og agere individuelt gennem en konjunkturcyklus.

Gennem vores algoritmer, der er baseret på mere end 15 års historisk data, anvender vi en automatiseret asset allocation, som er baseret på faktiske og reelle makroøkonomiske data, indikatorer og tendenser i den globale økonomi.

Guld påvirkes af en længere række indikatorer. Der investeres bl.a. efter konjunkturforløb med fokus på renten. Mængden af guld øges hvis renten falder og omvendt reduceres hvis den stiger. Dette hænger sammen med, at prisen på penge og guld traditionelt bestemmes af renten.

Ejendomme bliver investeret i gennem iShares, som gør det mere likvidt, end hvis man havde en fysisk ejendom. Strategien er at investere i ejendomme i slutningen af recessionsfasen, hvor priser på ejendomme er lave. I takt med at renten den stiger senere i konjunkturforløbet, så reduceres mængden af ejendomme.

Obligationer investeres i på baggrund af aktuelle renteniveauer samt øvrige faktorer i den globale økonomi. Der købes obligationer til de rigtige tidspunkter, hvor renten eventuelt falder fra et højt punkt og omvendt reducere mængden af obligationer, hvis renten den stiger fra et lavt punkt.

Cykliske aktier, der investeres i flere forskellige cykliske sektorer såsom finans, industri og teknologi. Investeringerne foretages på baggrund af konjunkturforløb og relevante indikatorer og tendenser i de forskellige cykliske sektorer.

Non-cykliske aktier investeres ligeledes efter konjunkturforløbet som de cykliske aktier, men der ligges mindre vægt på afgørende indikatorer, som kan påvirke og forudsige konjunkturforløbet.

Kontanter er essentielt at have flere af i perioder, hvor det er svært at forudsige den globale økonomis retning. Mængden af kontanter øges i perioder med uro og usikkerhed i markedet.